Lifestyle

Is investeren in cryptomunten vooral iets voor mannelijke IT’ers?

Redactie MannenNieuws404 views
Is investeren in cryptomunten vooral iets voor mannelijke IT'ers

Wanneer het over crypto-investeerders gaat, heerst nogal snel het stereotiepe beeld van de alleenstaande en kinderloze IT-nerd. In de realiteit blijkt dit toch niet helemaal te kloppen. Dit bewijst een onderzoek dat is uitgevoerd door het bedrijf Gemini dat ruim 2.000 mensen interviewde. Het onderzoek toont aan dat crypto-investeerders inderdaad vaak mannelijke IT’ers zijn, maar er zijn hierbij toch wel een aantal kanttekeningen te maken.

Vooral mannen investeren in cryptomunten

De ruime meerderheid van de mensen die bitcoin kopen, zijn mannen. Volgens het onderzoek zijn ongeveer drie op vijf investeerders mannelijk. Er lijken bovendien niet alleen meer mannen in cryptomunten te investeren, maar ze investeren ze ook grotere bedragen. Ongeveer 65,9% van wie meer dan 10.000 Britse pond (ongeveer 11.670 euro) investeert, is mannelijk. In de categorie van 5.000 tot 10.000 Britse pond gaat het om 77,8% mannelijke investeerders. Slechts in een categorie hebben vrouwen de bovenhand: zo’n 53,5% van de investeerders die 1.000 tot 5.000 Britse pond in cryptomunten investeren, zijn vrouwelijk.

Crypto-investeerders hebben vaak kinderen, maar geen eigen huis

Iets anders dat in het oog valt, is dat crypto-investeerders vaak minstens één kind en een relatie hebben. Dit is enigszins opvallend, want bij veel mensen leeft nog steeds het stereotype van de alleenstaande in cryptomunten investerende IT’er. Toch is het resultaat niet zo onlogisch. Het krappere budget waar alleenstaanden mee te maken hebben, biedt minder financiële ruimte voor investeringen in munten als bitcoin.

Uit het onderzoek volgt nog iets opvallends: een crypto-investeerder heeft gemiddeld minder kans om een eigen huis te bezitten dan iemand die helemaal geen interesse heeft in cryptomunten. Dergelijke cijfers zijn vaak moeilijk te interpreteren. We zouden kunnen beweren dat crypto-investeerders minder goede financiële beslissingen maken, maar dit is te kort door de bocht. Veel heeft namelijk te maken met de leeftijd.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de gemiddelde investeerder tussen 18 en 44 jaar oud is. De grootste groep (33,1%) is tussen 25 en 34 jaar oud. Vanaf de leeftijd van 45 jaar begint de interesse in cryptomunten snel te dalen. De leeftijdsgroep 55+ geeft het nadrukkelijkst aan geen interesse te hebben in crypto-investeringen. Het gaat om 56,7% ten opzichte van 4,2% in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dat ouderen die minder te maken krijgen met de gevolgen van een oververhitte huizenmarkt een grotere kans hebben om een woning te bezitten dan jongeren, is logisch.

De crypto-investeerder verdient bovengemiddeld

De crypto-investeerder verdient bovengemiddeld

Nog interessanter zijn de inkomenscijfers. Veel mensen nemen aan dat crypto-investeerders meer kunnen missen en daardoor financieel meer ruimte hebben. Dit onderzoek lijkt dit ook te bevestigen. Slechts 30% van wie cryptomunten bezit, verdient namelijk minder of evenveel als het gemiddelde huishouden. Het onderzoek wijst er verder op dat 64,4% van de crypto-investeerders een voltijdse baan heeft.

Investeerders zijn vooral actief in de IT-sector (14,9%), maar ook architectuur, engineering en bouw (14,4%), retail (12,9%), marketing en communicatie (8%) en agricultuur en landbouw (7,5%) zijn opvallend goed vertegenwoordigd. Er zijn dus inderdaad veel IT’ers die in cryptomunten investeren, wat volgens de onderzoekers veel te maken heeft met de adaptie. Toch zijn cryptomunten ook bij andere beroepsgroepen behoorlijk populair.

Leave a Response