Lifestyle

Kwaliteitsmanagement: wat is het en wat kun je er mee?

Jaro1029 views
kwaliteitsmanagement

Als je een eigen bedrijf of organisatie hebt is het natuurlijk enorm belangrijk om kwaliteit te leveren aan de klanten. Je bent echter zelf niet altijd in staat om de kwaliteit van het geleverde werk objectief te beoordelen. Om de kwaliteit van jouw bedrijf of organisatie toch op een objectieve en frequente manier te beoordelen kun je gebruik maken van kwaliteitsmanagement. Dit is een onderdeel van management dat streeft naar het maximaliseren van de kwaliteit van een organisatie, dienst, product of productieproces. Het is afhankelijk van de werkzaamheden en structuur van jouw bedrijf of organisatie waar het kwaliteitsmanagement precies op let. Kwaliteitsmanagement is bedoeld om de kwaliteit te beoordelen en te verbeteren. Het is de bedoeling dat het kwaliteitsmanagement de hele organisatie scherp houdt.

Kwaliteitsmanagement software

Om de kwaliteit van jouw bedrijf of organisatie te monitoren en te beoordelen wordt tegenwoordig vaak kwaliteitsmanagement software gebruikt. Binnen deze software worden vaak vragenlijsten en checklists gebruikt om een bedrijf langs de kwalitatieve meetlat te leggen. Met behulp van kwaliteitsmanagement software kunnen bedrijven en organisaties worden getest op kwaliteit maar ook op bijvoorbeeld veiligheidsnormen. Wanneer je aan bepaalde veiligheidsnormen of kwaliteitsnormen zoals de ISO-normen moet voldoen, is het vaak handig om een onafhankelijke kwaliteitsmanager in de arm te nemen. Vaak gaat deze kwaliteitsmanager dan met behulp van kwaliteitsmanagement software aan de slag om te kijken of alle wetten en regels worden nageleefd. Afhankelijk van wat jouw wensen zijn, kan een kwaliteitsmanager ook kijken naar de kwaliteit van de apparatuur waar gebruik van wordt gemaakt binnen een bedrijf of organisatie. Op deze apparatuur moet je immers iedere dag weer kunnen vertrouwen. De kwaliteitsmanagement software kan zo worden ingesteld dat de apparatuur iedere dag, week of maand wordt gecontroleerd.

kwaliteitsmanagement wat is het

Lees ook: Zo creëer je een trendy thuiswerkplek!

Prospectieve risicoinventarisatie

In ieder bedrijf of organisatie zitten risico’s op ongewenste gebeurtenissen. Dit risico kan bijvoorbeeld kwetsbare apparatuur zijn maar ook matige communicatie tussen bepaalde onderdelen van de organisatie. Om deze risico’s in te dammen is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen. Na een check in het kader van kwaliteitsmanagement kan met een prospectieve risico inventarisatie in kaart worden gebracht in welke stappen en onderdelen van het proces de risico’s zitten verscholen. Prospectief betekent in dit geval dat er eerst een steekproef wordt getrokken en aan de hand daarvan de metingen worden uitgevoerd. Dit zorgt dat de prospectieve risico inventarisatie de metingen verricht in de juiste stappen en onderdelen van een proces. Aan de hand van de analyse kan vervolgens worden gekeken welke verbetermaatregelen het meest effect zullen hebben op het proces.

Een betrouwbare partner voor het uitvoeren van kwaliteitsmanagement en prospectieve risico inventarisatie is Infoland SaaS. Dit bedrijf levert al sinds 1998 verschillende softwareoplossingen voor bedrijven en organisaties. Ze hebben dan ook veel ervaring met onder andere risicomanagement en kwaliteitsmanagement. Als je een constant en overzichtelijk beeld wilt hebben van de uitkomsten van het kwaliteitsmanagement, kun je gebruik maken van de module Meten & Inspecteren van Infoland SaaS. Het is mogelijk een vrijblijvende en gratis online demo aan te vragen van de kwaliteitsmanagement software van dit bedrijf.

Jaro
Jaro is schrijver, Digital Nomad en eigenaar van de lifestyle blog Tipify. Hier vind je handige tips voor jongvolwassenen.

Leave a Response