Lifestyle

Mag jouw werknemer een arbeidsovereenkomst digitaal ondertekenen?

Redactie MannenNieuws959 views
digitaal ondertekenen

Wanneer het gaat over het digitaal ondertekenen van overeenkomsten, is Nederland al jaren een inspiratiebron voor andere landen. De digitale handtekening is in Nederland dan ook een rechtsgeldige manier om een overeenkomst te sluiten. Zo kan je perfect jouw auto online kopen en de koopovereenkomst digitaal ondertekenen. Maar staat de digitale handtekening ook zo sterk in z’n schoenen dat je jouw werknemer er een arbeidsovereenkomst mee kan laten ondertekenen?

 

In theorie is de digitale handtekening geldig

Eigenlijk is een arbeidsovereenkomst niet zo verschillend van een andere overeenkomst. Zo kom je overeen dat de werknemer werk levert en dat jij daarvoor zal betalen. Het lijkt dan ook logisch dat men een arbeidsovereenkomst digitaal ondertekenen kan. Zelfs een mondeling akkoord of een mail waarin de werknemer aangeeft ‘akkoord te gaan met de bijgevoegde overeenkomst’ volstaan om een geldige arbeidsovereenkomst in het leven te roepen.

Toch valt niet te ontkennen dat een arbeidsovereenkomst een bijzondere status inneemt in het Nederlands rechtsstelsel. De wetgever heeft de arbeider immers duidelijk willen beschermen tegen de willekeur van de werkgever. Dat maakt het digitaal ondertekenen ervan in de praktijk toch een stuk ingewikkelder.

Opletten met schriftelijkheidsvereiste

In een arbeidsovereenkomst neem je vaak allerhande bedingen op. Onder andere een boetebeding en een concurrentiebeding zijn niet ongewoon. Het is dan ook hier dat het schoentje knelt. De wetgever heeft voor dergelijke bedingen immers een schriftelijkheidsvereiste opgelegd. Dergelijke bedingen zijn dan ook niet geldig als ze mondeling worden overeengekomen. Hiermee beschermt men de werknemer nadrukkelijk tegen allerhande nadelige situaties en discussies die later kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij de overname van jouw bedrijf.

In het verleden werd veelvuldig aangenomen dat dergelijke bedingen niet geldig zouden zijn indien de arbeidsovereenkomst van een digitale handtekening werd voorzien. Tegenwoordig is het verhaal minder zwart-wit.

De digitale handtekening staat steeds sterker

In een recente zaak moest de rechter te Dordrecht zich uitspreken over de geldigheid van een concurrentiebeding. Het concurrentiebeding was opgenomen in een arbeidsovereenkomst die per mail tot stand was gekomen. De werknemer had de arbeidsovereenkomst per mail geaccepteerd, door de oorspronkelijke mail te beantwoorden met: “Zo is het akkoord wat mij betreft.” Later wilde hij echter van de arbeidsovereenkomst af. Hierbij betwiste hij de geldigheid van het concurrentiebeding dat volgens hem niet schriftelijk overeen werd gekomen en dus niet rechtsgeldig was.

Uiteindelijk volgde de rechter die redenering niet. Hij oordeelde dat de werknemer alsnog aan het digitaal op schrift gestelde concurrentbeding kon worden gehouden. Doorslaggevend was voor de rechter het feit dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk als bijlage werd toegevoegd en dat de werknemer hierover kon beschikken.

Wil je de volledige uitspraak en de redenering van de rechter doornemen? De volledige uitspraak vind je terug via de website de Rechtspraak (zaaknummer: 94096 / KG ZA 11-154).

De klassieke handtekening blijft de regel

De digitale handtekening staat in Nederland steeds sterker. Ook wat de arbeidsovereenkomst betreft, is dat het geval. Indien de arbeidsovereenkomst echter een aantal bedingen bevat waarvoor de Nederlandse wetgever een schriftelijkstelling vereist, blijft het echter aangeraden om een en ander op papier te zetten. Op die manier voorkom je discussies. Vergeet niet dat de beslissing van één rechter in Nederland geen algemene draagwijdte heeft. Wij hanteren immers het continentaal recht en niet het zogenoemde common law-systeem.

Is snel en digitaal handelen een vereiste? Dan kan je de werknemer natuurlijk wel via een digitale handtekening een intentieverklaring voorschotelen. Geheel sluitend is dat natuurlijk niet, maar zo hebben jullie alvast iets op papier staan.

Leave a Response