AutomotiveLifestyle

Mannen maken meer autoschades dan vrouwen

Danny Bijl1619 views
autoschade

Horen we niet vaak: “het is weer een vrouw aan het stuur” en dergelijke uitspraken als het over autorijden gaat?
Wel beste mannen, helaas is dit een ietwat voorbarige uitspraak. Onderzoek en praktijk hebben immers uitgewezen dat als het op autoschade aankomt, mannen hierin hoger scoren dan vrouwen. Dit zowel in aantal schadegevallen als in de graad van de opgelopen schade.
Voor die verhoogde autoschade bij mannen kunnen verschillende oorzaken aangehaald worden. Mannen hebben doorgaans een iets “sportievere” rijstijl van vrouwen wat al vaker in een ongeval resulteert, ze kijken ook niet zo nauwlettend als vrouwen naar hun snelheid wat bij een ongeval uiteraard voor grotere schade zorgt dan een lagere snelheid en bovendien hebben mannen eerder dan vrouwen de neiging zich te meten met andere weggebruikers waardoor een ongeval ook sneller op de loer ligt.

Verzekeraars en schade

Ook bij de autoverzekeraars zijn deze fenomenen gekend. Zij moeten immers een goed zicht hebben op de risicofactoren die meespelen bij het al dan niet willen verzekeren van een weggebruiker. Zullen zij mannen dan weigeren voor een autoverzekering? Niet noodzakelijk, toch zeker niet als geen overdreven aantal ongevallen en schadegevallen de aanvraag tot verzekering voorafgaan. Het kan echter wel voorkomen dat zij grotere eisen gaan stellen alvorens iemand te verzekeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld vragen een verzekering aan te gaan die meer risico’s dekt of kunnen zij een hogere verzekeringspremie gaan aanrekenen. Kan je echter aantonen dat je een onberispelijk parcours achter de rug hebt met de wagen dan zal geen enkele verzekeringsmaatschappij een dekking via een autoverzekering weigeren. Zij hebben wel dit recht, maar zullen dit in de praktijk zelden of nooit toepassen.
Dus beste mannen, wees een heer in het verkeer en probeer de schadegevallen door een aangepaste en aanvaardbare rijstijl tot een minimum te beperken als jullie deze stelling in de toekomst willen ontkrachten.

Leave a Response