Featured

Wat te doen wanneer je letsel hebt opgelopen door andermans schuld

Dion953 views

Een van de naarste dingen die je in het leven kan overkomen, is het oplopen van ernstig letsel. Gebeurt dit door andermans toedoen, dan kan die ander jou daarmee sterk benadelen. Dat hoef je niet over je kant te laten gaan. Jouw letselschade kan namelijk reden zijn om een vergoeding te vragen. Maar hoe pak je zoiets aan? We lopen er even doorheen wat je kunt doen wanneer je letsel hebt opgelopen door andermans schuld.

Gerechtelijke bijstand is mogelijk

Je hebt vast wel eens gehoord van een letselschade advocaat, alleen nooit gehoopt dat je deze nodig zou hebben. Mocht het wel zover komen, dan kan zo’n advocaat jou bijstaan in je claim. De start van de procedure voor het verhalen van letselschade ligt in eerste instantie bij jou. Het is ook aan jou in welke fase je er een letselschadeadvocaat bij wilt betrekken, als je dat überhaupt nodig vindt. Er zijn verschillende momenten in de procedure waar gerechtelijke bijstand goed van pas kan komen.

Schuld zelf bewijzen

Wanneer je een aansprakelijkheidsprocedure wilt starten, moet er wel een echte andere partij zijn die aansprakelijk is. Je moet zelf bewijzen dat de andere partij door onrechtmatig handelen schade bij jou veroorzaakt heeft. Gaat het om een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, dan zijn hier extra aanvullende regels voor. Het kan zo zijn dat je voor een deel zelf schuld hebt. In dit geval kun je ook maar een deel van de schade verhalen op een andere schuldige.

Materiële schade

Het is belangrijk om vanaf het moment dat je de letselschade oploopt bij te houden welke kosten je maakt als gevolg hiervan. Dan hebben we het in eerste instantie over materiële schade. Dat is schade die in geld uitgedrukt kan worden. Dit is tamelijk breed. Het gaat om schade aan je eigendommen, maar ook medische kosten. Moet je bijvoorbeeld het eigen risico van je zorgverzekering aanspreken of zelfs zelf betalen voor zorg, dan is dit ook materiële schade. Daarnaast maak je reiskosten om bij een ziekenhuis of andere behandelende instelling te komen. Ook hulp en aanpassingen in huis vallen onder materiële schade. Kun je door je opgelopen letsel geen gebruik meer maken van zaken waar je contributie of lidmaatschap voor betaalt, dat kun je ook dit in rekening brengen. Erg belangrijk is natuurlijk ook om je eventuele inkomensverlies of kosten die je oploopt door studievertraging mee te tellen.

Immateriële schade

Naast materiële schade kan er ook sprake zijn van schade die niet direct in geld is uit te drukken. Dit noemen we dan immateriële schade. Het gaat hierbij om smartengeld of zogenaamde ‘shockschade’, wat neerkomt op ernstig psychisch letsel dat je oploopt als je getuige bent van een misdrijf of een ernstig ongeval. Het kan gaan om blijvend letsel. Hierbij is het zinnig om een advocaat te raadplegen die hier verstand van heeft en een realistisch schadebedrag kan bepalen.

Start de procedure met een aangetekende brief

Om de procedure te starten, moet je de andere partij een aangetekende brief versturen waarin je diegene aansprakelijk stelt. Het is mogelijk om online voorbeeldbrieven te vinden die je kunnen helpen bij het opstellen. In deze brief stel je ook een termijn waarbinnen de andere partij moet reageren. Gebeurt dit niet, dan kun je nog een herinnering sturen. Krijg je alsnog geen antwoord, dan wordt het tijd om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen.

Een advocaat is nodig wanneer er geen aansprakelijkheid wordt erkend

In het gunstigste geval heeft de andere partij een aansprakelijkheidsverzekering die de claim kan afhandelen. Deze moet dan echter nog wel aansprakelijkheid erkennen. Is dit het geval, dan zal deze willen onderhandelen over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding. Daarin kun je je desgewenst uiteraard ook laten bijstaan door een advocaat. Heb je pech en is er geen sprake van een aansprakelijkheidsverzekering bij de andere partij, dan moet de schade op de persoon zelf verhaald worden. Dan is het zeker van belang om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Deze kan namelijk niet alleen onderhandelingen voeren namens jou, maar ook bij de rechtbank een letselschadeprocedure starten als dat nodig blijkt. Daar kan het ook toe leiden wanneer er wel een aansprakelijkheidsverzekering is, maar de verzekeraar in kwestie geen aansprakelijkheid wil erkennen voor het bij jou ontstane letsel.

Leave a Response