Nieuws

Zonnepanelen: een waardevolle investering?

Redactie MannenNieuws1612 views
zonnepanelen investering

Een zonnige toekomst bereik je met zonnepanelen. Zonnepanelen op je dak installeren is niet alleen goed voor natuur en milieu, maar ook voor je portefeuille. Hiermee is leggen van panelen op je dak een groene investering in de meest brede zin van het woord. In dit artikel gaat Zonnepanelen.net in op de financiële voordelen van zonnepanelen betreffende de terugverdientijd, saldering en verdere gunstige financiële voordelen.

De terugverdientijd van zonnepanelen

Zonnepanelen worden steeds goedkoper door de technische ontwikkelingen en de grotere productie van de panelen. De terugverdientijd van zonnepanelen zal hierdoor aanzienlijk verkleinen en dat is gunstig voor ieders portemonnee. In 2008 lang de terugverdientijd tussen de 10 tot 15 jaar. 6 jaar later is deze terugverdientijd gezakt naar 6-8 jaar.

De terugverdientijd van de zonnepanelen is afhankelijk van diverse factoren:

  • Kosten voor het aanschaffen van zonnepanelen
  • Installatiekosten
  • Opgelegde subsidie van zonnepanelen
  • Terugvragen van de BTW van zonnepanelen
  • Energieprijs van je energieleverancier
  • Vervangings- of revisiekosten van de omvormer (na 10-15 jaar).

De energie terug leveren: salderen

De opbrengst van zonnepanelen levert algauw een flinke besparing op. Een zonnepaneel levert gemiddeld per vierkante meter per jaar 120 kWh op. Dat betekent wanneer je je dak met 16 panelen vol legt je 3500 kWh opwekt. Dat is het gemiddelde verbruik van het Nederlands huishouden.

Op dagen dat je verbruik lager ligt dan de energie die je opwekt, wordt de ‘ongebruikte’ energie terug geleverd aan je energieleverancier. De elektriciteitsmeter geeft aan hoeveel je terug levert. Aan het eind van elk jaar wordt de gebruikte stroom verrekent met de stroom die je terug levert. Dit wordt salderen genoemd. Je hoeft alleen belasting en leveringskosten over de gebruikte stroom te betalen. Dit is de energie die je niet zelf hebt opgewekt, maar hebt afgenomen van een energieleverancier.

Stel dat je 1500 kWh levert aan het net en je eigen verbruik 2500 kWh is. Dan wordt 1500 kWh bij je gesaldeerd. De overige 1000 kWh moet je betalen aan je huidige energieleverancier. Indien je meer terug levert dan verbruikt, krijg je een terugleveringvergoeding van de energieleverancier. De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier. De energieleverancier heeft zelf de keus om te bepalen hoe hoog deze vergoeding is. Echter is er wettelijk vastgelegd dat dit een redelijke vergoeding moet zijn!

Gunstige regelingen op zonnepanelen

Aantal jaren terug kon je subsidie aanvragen bij de aankoop van zonnepanelen. Het was een eenmaal bedrag voor maximaal €650, zodat meer mensen gestimuleerd zouden worden zonnepanelen aan te schaffen. Echter is deze subsidie vervallen. Toch zijn er een aantal andere regelingen die zeer gunstig zijn voor eigenaren van zonnepanelen. Bij de aanschaf van de zonnepanelen kun je 21% btw terugvorderen en 6% btw terugvorderen over de installatie van de zonnepanelen. Echter is deze terugvordering van btw afhankelijk van of je stroom terug levert of niet. Op het moment dat je energie terug levert, kun je zonnepanelen btw-vrij aanvragen. Dit komt doordat de Belastingdienst particulieren dan ziet als ondernemers. Aanmelden als btw ondernemer kan via het formulier ‘Opgaaf startende ondernemer‘.

Leave a Response