Wonen

Kan ik zonder vast contract een hypotheek krijgen?

Dion1070 views
Een hypotheek krijgen met een onzeker budget valt niet mee

Het valt niet mee om een huis te kopen in deze tijd. Vooral starters hebben het zwaar om met de huidige markt enige kans te maken op een koopwoning. De huizen zijn duur en worden snel verkocht, niet zelden voor méér dan de vraagprijs, en het krijgen van een hypotheek wordt er ook niet makkelijker op. Een hogere hypotheek afsluiten dan de aankoopbedrag van het huis is alleen nog maar mogelijk als je kunt aantonen dat je het geld in waarde verhogende aanpassingen gaat steken. En sinds de crisis en veranderingen in de wet worden er minder vaste contracten uitgedeeld door werkgevers, wat het moeilijk maakt om een hypotheekverstrekker te overtuigen van jouw vermogen om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Wat kun je doen als je geen vast contract hebt bij een werkgever, maar toch een hypotheek wil?

Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast

In het gunstigste geval van de hier te bespreken situaties ben je in dienst bij een bedrijf, maar heb je een contract voor bepaalde tijd. Met de medewerking van je werkgever kun je je kansen op een hypotheek flink vergroten. Deze kan je een intentieverklaring verlenen. Dat is een document waarin de werkgever aangeeft dat je met jouw huidige functioneren en de huidige financiële omstandigheden van het bedrijf kunt rekenen op een vast contract in de toekomst. Kun je zo’n intentieverklaring krijgen, dan kijkt de hypotheekverstrekker gewoon naar je huidige inkomen.

Arbeidsmarktscan voor werknemers met flexibel of eindig contract

Ook voor mensen zonder vast contract, zoals flexwerkers, komen er betere mogelijkheden om een hypotheek te krijgen.Het kan ook zo zijn dat je een tijdelijk contract hebt zonder een intentieverklaring te kunnen krijgen, of dat je een flexibel contract hebt zonder uitzicht op vast contract. Dit is het geval bij uitzendwerk en seizoenswerk, maar ook bij een oproepcontract of nulurencontract. Hoewel dit geen gunstige basis om een hypotheek te kunnen krijgen, is er de laatste tijd weer meer mogelijk. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen heeft hiervoor, in samenwerking met een aantal hypotheekadviseurs en hypotheekbanken,  de Arbeidsmarktscan gelanceerd. Deze wordt bij steeds meer banken gebruikt. Bij deze scan kijkt men naar jouw positie op de arbeidsmarkt en je capaciteit om inkomen te genereren in de komende vijf jaar. Deze uitkomsten kunnen je kansen op een hypotheek vergroten.

Meer kansen voor flexwerkers

Een hypotheek voor flexwerkers krijgen is dus geen gesneden koek, maar links en rechts begint men zich in te zetten om ook voor deze groep de kansen te verbeteren. Naast de eerder genoemde Arbeidsmarktscan kun je als flexwerker in dienst van de uitzendbureaus Tempo-Team, Randstad of Yacht proberen een perspectiefverklaring te krijgen. Daarbij wordt behalve je inkomen ook gekeken naar het arbeidsmarktperspectief. Een intercedent van een van deze uitzendbureaus stelt de perspectiefverklaring op. Daarvoor doet deze een check op jouw persoonlijke werkdossier. De zaken die hieruit voortkomen, bespreekt de intercedent met jou in een persoonlijk gesprek. Kun je rekenen op een positief oordeel, dan verleent het uitzendbureau de perspectiefverklaring. Daarin staat dan dat je in staat wordt geacht om op tenminste je huidige niveau van inkomen een stabiel inkomen te verwerven. Met deze verklaring onder de arm kun je hypotheekadvies gaan inwinnen. Een belangrijke voorwaarde voor zo’n perspectiefverklaring is wel dat je minimaal één jaar in dienst moet zijn van het uitzendbureau.

Hypotheek krijgen met een uitkering

Ben je werkloos, dan wordt het moeilijk om een hypotheek te krijgen. Inkomen uit een tijdelijke uitkering wordt maar zelden meegenomen door de hypotheekverstrekker. Heb je een permanente arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan kan dit als een intentieverklaring van het UWV om jou van inkomen te blijven voorzien gezien worden. Zit je in de Ziektewet, dan kan dit uitlopen op een permanente arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar het kan ook tot een andere uitkomst leiden. De kans dat er op deze onzekere basis een hypotheek verstrekt wordt is bijzonder klein. Heb je momenteel een WW-uitkering of bijstandsuitkering, dan neemt de hypotheekverstrekker dit inkomen niet mee.

Leave a Response